gama_baner

За повече информация:

ГАМАТЕРМ ООД
тел.: 0882 285 230
тел.: 02 444 87 78

Професионални термографи

Откриване на теч

Термокамера

Доставка и монтаж на термопомпени системи

( Оценка 4.2 ) от ( 5 отзива )

Един от основните предмети на дейност на Гаматерм е доставката и монтажът на термопомпи от типа вода-вода, земя-вода или въздух-вода. Нашата фирма внася първокласни уреди с функция за едновременна работа в режим на охлаждане и отопление.

Термопомпите по системата „вода-вода” предоставят възможност за извличане на енергия от подпочвени води. Уредите тип „въздух-вода” са по-подходящи за външен монтаж, а избирайки такъв тип термопомпа от Гаматерм ООД, вие ще можете и да подгрявате вода за битовите си нужди.

Посетете сайтът Gamaterm.com и ще откриете разнообразни услуги по проектиране и конструиране на термопомпени системи, както и цялостен или частичен ремонт. Термопомпите, които изграждаме, са с голяма разнообразност в режимите за работа, което осигурява перфектното им функциониране във всякакви климатични условия. В зависимост от направената от вас поръчка, ние монтираме най-различни части в помпите – базови контролери, модули за дистанционен контрол, промяна в температурата, както и температурни датчици.

Политика на фирмата е да сме винаги в крак с новостите в областта на термопомпите и източниците на възобновяема енергия. И точно поради тази причина непрекъснато разширяваме и обогатяваме сферата си на работа. Ние изключително много държим на вашето удобство и на това да се чувствате удовлетворени от работата ни. А доверието ви може да бъде спечелено единствено чрез ефективно и прецизно извършване на възложените задачи.

Не само доставката и монтажа на термопомпи са приоритет за работниците от Гаматерм ООД. Те извършват проектиране, изграждане и подмяна на вентилаторни конвектори, слънчеви колектори, фотоволтаици, котли на биомаса, а не на последно място и на чилъри. Чилърите са специфични уреди за отопление, които се различават от термопомпите по това, че работят единствено в режим на охлаждане за разлика от по-мултифункционалните термопомпи.

 

rss1 facebook google