Общи условия

( Оценка 3.5 ) от ( 4 отзива )

 Използването на gamaterm.bg  от потребителите ги обвързва автоматично  с правилата на настоящите Общи условия, с които потребителите се съобразяват за цялото време на ползването на сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Използването на сайта гарантира съгласието ви с общите условия за неговото ползване. При несъгласие с условията, не използвайте сайта.  

 Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

Цените на стоките и услугите, поместени в сайта , са посочени в български лева с ДДС.

gamaterm.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели или с визуална разлика между показаната снимка и действителния продукт (разлика в габарити, разлика в цвят), като gamaterm.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

След заявка на стокии и слуги се счита за потвърждение на поръчката и за сключен договор за доставка и съгласие с общите условия.

gamaterm.bg може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са налични. Потребителят ще бъде уведомен за това по електронна поща, телефон или факс.

 Заплащането на избраните продукти от потребителите може да се извършва чрез:

 разплащане в брой при доставка (чрез наложен платеж) или по банков път ( платежно нареждане ). 


 ЛИЧНИ ДАННИ

gamaterm.bg защитава личните данни на потребителите си станали му известни при попълване на форма за извършване на заявление за покупка или изпълнение на услуга.gamaterm.bg гарантира, че личните им данни ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство и Закона за защита на личните данни, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

ИЗМЕНЕНИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от gamaterm.bg без уведомяване на потребителите. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.  Гаматерм ООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на Общите условия.

 РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на gamaterm.bg във връзка със закупуването на стоки и използването на услуги, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните институции и съдилища, съобразно приложимото българско законодателство.

общите условия вмажат за всички домейни и поддомейни на Гаматерм ООД. Всички сайтове на фирмата са обозначени със запазена марка и имат активен линк към общите условия.